NáuticaNáutica<p><strong class="ms-rteForeColor-1"><strong class="ms-rteForeColor-1"><strong>Del 18 de septiembre al 22 de diciembre <br></strong></strong></strong>Lunes a viernes: <strong>8:15 a 20:45 h.</strong><br><span class="ms-rteForeColor-1"><span class="ms-rteForeColor-1"><span class="ms-rteForeColor-1"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-5"></span><span class="ms-rteForeColor-1"><span aria-hidden="true"></span><span class="ms-rteThemeForeColor-2-5"><span aria-hidden="true"></span><span aria-hidden="true"></span><span aria-hidden="true"></span><span aria-hidden="true"></span><span aria-hidden="true"></span><span aria-hidden="true"></span>Fin de semana, y festivos </span><span class="ms-rteForeColor-1"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-5">12 de octubre, 1 de noviembre  y 6 y 8 de diciembre:</span><b> cerrado</b></span></span></span></span></span><br></p><div class="ExternalClass1A56D5DEF55E4C808161E8F505F4FBDE"><p><strong><span style="color:darkred;">Del 23  de diciembre al 1 de enero:</span><br></strong>Lunes a viernes: <strong>8:45 a 14:15 h<br></strong>Fin de semana y festivo <strong style="color:#444444;">26 de diciembre:</strong> <span style="color:darkred;"><strong>cerrado</strong></span></p><p><strong>Del 2 al 8 de enero: </strong><span style="color:darkred;"><strong>cerrado</strong></span></p></div><div class="ExternalClass745BC9E9E5954E48A54350E32AD9BE82"><span style="color:darkred;"><strong>Del 13 al 21 de abril </strong></span></div><div class="ExternalClass745BC9E9E5954E48A54350E32AD9BE82">Lunes a viernes: <strong>8:45 a 14:15 h.</strong></div><p> </p><div class="ExternalClass745BC9E9E5954E48A54350E32AD9BE82">Fin de semana: <span style="color:darkred;"><strong>cerrado<br></strong></span>Festivos <strong>13 y 14 de abril:</strong> <span style="color:darkred;"><strong>cerrado</strong></span></div><p> </p><div class="ExternalClassD22CDCD9132341D8973A2C513644AF32"><div><br><br><strong style="color:darkred;">Del 1 de julio al 31 de agosto</strong></div><ul><li>Lunes a viernes:<strong> 8:45 a 14:15 h.</strong></li><li>Fin de semana y festivos <strong>(25 y 28 de julio, 15 y 30 de agosto)</strong>:<span style="color:darkred;"><strong> cerrado</strong></span></li></ul><div><strong style="color:darkred;">Del 1 al 9 de septiembre</strong></div><ul><li>Lunes a viernes:<strong> 8:45 a 19:15 h. </strong></li></ul><div><strong style="color:darkred;">Del 12 al 16 de septiembre</strong></div><ul><li>Lunes a viernes:<strong> 8:45 a 14:15 h. </strong></li><li>Fin de semana y festivos<strong> (</strong><strong>día 15</strong><strong>): </strong><span style="color:darkred;"><strong>cerrado</strong></span></li></ul></div><div class="ExternalClassDCBB4123917B4474B45991906DD91479"><p><span style="color:darkred;"><strong>Aulas de estudio - exámenes</strong></span></p><p>En época de exámenes, están disponibles además, <span style="color:darkred;"><strong>aulas de estudio </strong></span>en algunos Centros, con horarios especiales de apertura.</p><p><a title="INFORMACIÓN SOBRE AULAS DE ESTUDIO " href="/descubre-tu-campus/servicios-unidades/horarios-especiales-de-apertura" target="_blank">Consulta disponibilidad</a>.<br></p></div>Horario general