Paraninfo<div><p><strong style="color:#8b0000;"></strong></p></div><div><p></p></div><div><div><p><strong style="color:#8b0000;">Del 24 de diciembre al 6 de enero</strong></p><p>De lunes a vienes, de <strong>9:15 a 18:45 h</strong>.<br></p><p>Fines de semana y festivos (<strong>6 de enero</strong>): <strong style="color:#8b0000;text-decoration-style:solid;text-decoration-color:#8b0000;">cerrado</strong></p><div><hr class="ms-rteElement-lineadivisoria" /><div><p><strong style="color:#8b0000;">Del 7 de enero al 5 de febrero</strong></p><p><span style="color:#8b0000;"><span style="color:#444444;"></span><span style="text-align:justify;color:#444444;text-decoration-style:solid;text-decoration-color:#444444;"></span></span></p><p>De lunes a viernes, de <strong>8</strong><strong><strong>:</strong>15 a 23:45 h</strong>.<br></p><p>Fines de semana y festivos, de <strong>10:15 a 18:45 h</strong>.<br></p></div></div></div></div><div class="ExternalClass873E995ED9B4454EB482D20764146B3E"><div><p></p><p> <strong style="color:#8b0000;"></strong></p></div><div><div><div><p><strong style="color:#8b0000;">Del 7 de enero al 5 de febrero</strong></p><p><span style="color:#8b0000;"><span style="color:#444444;"></span><span style="text-align:justify;color:#444444;text-decoration-style:solid;text-decoration-color:#444444;"></span></span></p><span aria-hidden="true"></span><p>De lunes a viernes, de <strong>8</strong><strong><strong>:</strong>15 a 23:45 h</strong>.<br></p><p>Fines de semana y festivos (<strong>27 de enero</strong>, Santo Tomás), de <strong>10:15 a 18:45 h</strong>.<br></p></div></div></div></div><div class="ExternalClass68C4C0B80E4D49BAA8E6195B69824C8E"> <strong style="color:#8b0000;"></strong> <div> <strong style="color:#8b0000;"></strong></div> <strong style="color:#8b0000;">Del 24 de diciembre al 6 de enero</strong><br><br>De lunes a vienes, de <strong>9:15 a 18:45 h</strong>.<br><br>Fines de semana y festivos:<strong style="color:#8b0000;"> <span>cerrado</span></strong></div><div class="ExternalClass5602AA77B7A24D749486C2C2E7F1BA07"> <strong style="color:#8b0000;"></strong> <p style="text-align:justify;"> <strong style="color:#8b0000;"></strong></p><strong style="color:#8b0000;">Del 7 de enero al 5 de febrero</strong><br><br>De lunes a viernes: <strong>8:15 a 23:45 h</strong>.<br><br> <p>Fines de semana y festivos (<strong>27 de enero</strong>): <strong>10:15 a 18:45 h</strong>.<br></p></div><div class="ExternalClass529DAD55277C4DA08D59E466323625F5"> <br> <p style="text-align:left;">               <a href="/buc/Documents/Normativa_formularios_varios/CalendarioPAR_%202022-2023.pdf"><img src="/buc/PublishingImages/QRs_calendarios/INTERcalendario_2014-15.jpg" alt="" style="margin:5px;" /></a><br></p><p></p><p>               <a href="/buc/Documents/Normativa_formularios_varios/CalendarioPAR_%202022-2023.pdf">Curso 2022-2023</a><br></p><p> <br> </p></div><div class="ExternalClassA46E31F807D04285AE7A566AF4034001"><p> <strong>EXAMENES DICIEMBRE-FEBRERO</strong><br></p><div><p> <br></p><p> <strong>SEMANA SANTA</strong><br></p><p></p> <p> <strong style="color:#8b0000;">Del 14 al 24 de abril</strong></p><p>Lunes a viernes: <strong>9:15 a 23:45 h.</strong></p><p>Fines de semana y festivos (<strong>14 y 15</strong>): <strong style="color:#8b0000;">cerrado.</strong></p><p></p><p> <strong style="color:darkred;">Del 25 de abril al 15 de mayo</strong></p><p></p><p>Lunes a viernes:<strong> 8:15 a 23:45 h.</strong></p><p>Fines de semana y festivos: <strong>10:15 a 18:45 h.</strong></p><p> <br> </p><div style="text-align:justify;"> <strong>EXAMENES MAYO- JULIO</strong><br></div><div style="text-align:justify;"> <br></div><div style="text-align:justify;"> <strong>VERANO</strong><br></div><div style="text-align:justify;"> <br></div><div style="text-align:justify;"><div> <span style="color:#222222;line-height:20.8px;"> <strong>AULAS DE ESTUDIO EXAMENES</strong></span></div><div> <strong style="color:darkred;">Aulas de estudio - exámenes</strong> <div>Disponibles en algunos Centros, con horarios especiales de apertura.<br><a title="INFORMACIÓN SOBRE AULAS DE ESTUDIO " href="/descubre-tu-campus/servicios-unidades/horarios-especiales-de-apertura" target="_blank">Consulta disponiblidad </a><br></div></div> <br> <br> <div><p><strong style="color:#8b0000;">Del 10 al 22 de diciembre</strong><br></p></div><p>Todos los días, de <strong>8</strong><strong><strong>:</strong>15 a 02:45 h</strong>.<br></p><p><br></p><p><br></p><p><strong style="color:#8b0000;">Del 3 de septiembre al 22 de diciembre</strong><br></p><p>De lunes a viernes, de<strong> 8:15 a 23:45 h</strong>.<br></p><p>Fines de semana y festivos, de <strong>10:15 a 18:45 h</strong>.<br></p><p><strong style="color:#8b0000;">22 de diciembre</strong>: de <strong>8:15 a 20:45 h</strong>.<br></p><strong class="ms-rteForeColor-1" style="text-decoration-style:solid;text-decoration-color:#8b0000;"></strong><strong style="color:#8b0000;">23 de diciembre</strong>:  de <strong>9:15 a 18:45 h</strong>.<p><br></p><br> </div></div><p> <br> </p></div>23/12/2022 23:00:0006/01/2023 23:00:0006/01/2023 23:00:0005/02/2023 23:00:00

         
Otras divisiones