Buscar

 Detalle_Publicacion

Design and characterization of a new asphalt collector for solar thermal energy harvesting

 Congreso: Sustainability and Innovation for the Future

Editorial: Instituto de Investigacao e Desenvolvimento Tecnológico em Ciencias da Construçao

 Año de publicación: 2016

Nº de páginas: 10

Páginas: 113 a 123

Tipo de publicación: Comunicación a Congreso

ISBN: 978-989-98949-4-5

Proyecto español: BIA2013-40917-R