Buscar

Outstanding electrolysis of poly- and perfluoroalkyl substances (PFASs). Evaluation of energy needs

 Fuente: Outstanding electrolysis of poly- and perfluoroalkyl substances (PFASs). Evaluation of energy needs

 Año de publicación: 2019

Tipo de publicación: Comunicación a Congreso

Proyecto español: CTM2016-75509-R ; CTQ2017-90659-REDT