Buscar

Estamos realizando la búsqueda. Por favor, espere...

Quality control in continuous radon monitoring and dose assessment variability in a tourist cave

 Congreso: 9th International Conference on Protection against Radon at Home and at Work. Book of abstracts

 Editorial: Ceské vysoké ucení technické v Praze

 Año de publicación: 2019

 Nº de páginas: 1

 Páginas: 41 a 41

 Tipo de publicación: Comunicación a Congreso

 ISBN: 978-80-01-06631-7