Buscar

Estamos realizando la búsqueda. Por favor, espere...

 Detalle_Publicacion

La heráldica municipal en las filigranas papeleras (siglos XIX-XX)

 Libro: A investigação sobre heráldica e sigilografia na Península Ibérica

Editorial: Universidade de Coimbra, CHSC - Centro de História da Sociedade e da Cultura

 Año de publicación: 2018

Nº de páginas: 18

Páginas: 395 a 412

Tipo de publicación: Capítulo de libro

ISBN: 978-989-8155-07-8

Autores/as

CARMEN MARÍA ALONSO RIVA