Buscar

Estamos realizando la búsqueda. Por favor, espere...

Explorant les competècies de gènere en Ciències de la Salut

Abstract: Els estudis han demostrat l'existència de biaix de gènere en diagnòstics i tractament d'algunes malalties així com en l'autovaloració dels símptomes i en l'atenció sanitària. Aquests aspectes tenen implicacions importants en termes d'equitat i qualitat de l'assistència sanitària. L'objectiu d'aquest treball és estimar, mitjançant grups de discussió, els aprenentatges i la sensibilitat de gènere dels estudiants de Ciències de la Salut (Infermeria i Medicina) de les Universitats de Barcelona i Cantabria.

 Congreso: Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació: CIDUI (12º : 2023 : Lleida)

 Fuente: Revista del Congrés Internacional de Docència, 2023, 6

 Editorial: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

 Año de publicación: 2023

 Nº de páginas: 7

 Tipo de publicación: Artículo de Revista

 ISSN: 2385-6203

Autoría

BARTUAL-FIGUERAS, MARÍA TERESA

TURMO-GARUZ, JOAQUÍN

COCO-PRIETO, ANDRÉS

GINÉS-PADROS, SILVIA

RODRÍGUEZ-MARTÍN, DOLORES

ROMERO-GUTIÉRREZ, LOREA

LÓPEZ-BARTUAL, MARÍA